โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

 

พันธกิจของโรงเรียน   จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างครอบคลุม สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

เป้าประสงค์  นักเรียนทุกคนมีพัฒนาตามศักยภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ในการเรียนรู้วิชาอื่นและดำรงชีวิต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:46:37 น.

ไม่พบข้อมูล
นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกลอยหนองยาง

นางสาวสุกัญญา ชินบุตร
นายชัยวุฒิ อันทะแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]