• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

          1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
              อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
          2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          4. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
          5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีความพร้อมทางเทคโนโลยี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 11:42:22 น.

นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ใหญ่

นางประภัสสร โพธิ์เคน
นางเจนติยา สนร้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ทองยศ เพ็งวิชัย โทรศัพท์: 0872161276 อีเมล์: thongyos-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]