โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

 

เป้าประสงค์

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา  มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ  ดังนี้

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-26 17:44:27 น.

นายพิษณุ ปกรณ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าป่าสา

นายนพดล สารี
นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,385
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 0810383900 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประเมิน คำเพ็ง โทรศัพท์: 0878381862 อีเมล์: Pramurn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]