พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านห้วยเลา

 

พันธกิจ
     ๑.จัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียน ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง
     ๒.ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
     ๓.ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนรู้
     ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     ๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
     ๖. สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้
เป้าหมาย
     นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-27 13:14:37 น.

นายพยุง กองขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเลา

นายเดชา ปิงยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054760124 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0885428196 อีเมล์: Nui.2529.11072529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]