โรงเรียนบ้านหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหลวง

 

 

            

พันธกิจ

1.             พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

2.             ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ นำวิถีพุทธสู่วิถีชีวิต

3.             ส่งเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.             ส่งเสริมการบริหารและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.             ส่งเสริมการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน

6.             พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายวิธี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-04 20:32:57 น.

นายพงพุธ หมุดปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง

นางสายพิมพ์ หมุดปิน
นางสาวอำนวย ปาระมะ
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3690 อีเมล์: banloungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตินันท์ สนิทดี โทรศัพท์: 0614235364 อีเมล์: nannanthiti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]