โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
2. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และความสามารถด้านกีฬา
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

 

เป้าหมายประสงค์หลัก


1.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
2.ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจ
3.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4.ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา
5.ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

นางสาววรัญญาพร ฝั้นเต่ย
นายอุทัย ขจรงามยิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053062048 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทิศ จ๊ะปิน โทรศัพท์: 0861935615 อีเมล์: utittu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]