โรงเรียนบ้านฟักทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านฟักทอง

 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น

4.ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่ 5กลุ่มอาชีพใหม่

5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:05:29 น.

ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟักทอง

นางสาวชใบพร ปราโมทย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,959
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฟักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071375 อีเมล์: pumpkinschool374@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชใบพร ปราโมทย์ โทรศัพท์: 0910760847 อีเมล์: liverpooltoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]