โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและเหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

5. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:59:02 น.

นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังวาลย์วิทยา

นางสาวนารี สันตินามชัย
นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,313
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]