โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดวังกระชัน

 

               พันธกิจ

               1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะความก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมภายนอก

               2. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจและมีความรู้ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ

               เป้าหมาย

               1. นักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

               2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

               3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังกระชัน

นางสาวรุ้งเดือน รุ่งรัตน์
นายสมชาย พูลฉันทกรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,810
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]