โรงเรียนวัดห้วยไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดห้วยไผ่

 

พันธกิจ

 

  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
  3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  4. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้แหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี

 

 

เป้าหมาย

 

  1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
  2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
  3. นักเรียนทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายกิตติชัย วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดห้วยไผ่

นางสาคร แดงใหญ่
นางสาวภัทรินทร์ พานิชย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,508
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-0391 อีเมล์: kroochai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: kroochai . โทรศัพท์: 0898077846 อีเมล์: kroochai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]