โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)

 

๑.จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น

๒.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง

๓.ส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการใช้เทคโนโลยี

๔.พัฒนาครูเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

๕.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)

นางสาวขวัญใจ วงษ์ถาวร
นางอารีย์ ศรีสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]