โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

 

เป้าหมายโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

1.             นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ   

การศึกษา

2.             นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในชีวิตประจำวันได้

3.             นักเรียนทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

4.             ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70

5.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของสำนักงานพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-17 09:31:27 น.

นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองบางกระจัน

นางจรูญรัตน์ เสนาะคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-265240 อีเมล์: bankronngd.bk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนภัทร เป้าจัตุรัส โทรศัพท์: 0928461086 อีเมล์: thanaphat.kira07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]