โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดผาสุการาม

 

พันธกิจ (MISSION)

        1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            

           2.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

           3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                              

          4.ส่งเสริมการก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี                              

          5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม


 เป้าประสงค์ (GOAL)

             1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                                                

             2.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน                                            

            3.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                       

            4.นักเรียนทุกคนก้าวทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี              

            5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอภิชาติ ผาสุกตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดผาสุการาม

นางจตุพร ศรีอนันต์
นางสาวเล็ก ปฐมพรวิวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-391050 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สรรสร้างเจริญ โทรศัพท์: 0904428863 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]