โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

 

  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  2. จัดการศึกษาเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน
  4. จัดกิจกรรมเร่งรัดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. จัดกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  7. ดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป้นระบบ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-28 11:39:41 น.

นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม

นางสาวเพียงดาว ศรีแก้ว
นางนงลักษณ์ ศรีชูเปี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]