โรงเรียนวัดหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดหนองบัว

 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ

๒. จัดหาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม อยู่บนพื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. การทำงานเป็นทีมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-02-03 10:16:15 น.

นายเสน่ห์ แตงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว
นายสมพงษ์ รอดธานี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์
นายนิรันดร์ ไทรพงษ์พันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034481388 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ โทรศัพท์: 0852637412 อีเมล์: nongbua_bpschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]