โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตรสำนึกความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

เป้าหมายประสงค์

          นักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีวิชาการยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมคุณธรรม สามารถสื่อสารได้สองภาษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-09 07:17:49 น.

นายประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย
นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ
นายอดิเทพ วรรณเรศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,309
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ อยุ่คล้ำ โทรศัพท์: 0983369257 อีเมล์: Koonfraing2409@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]