โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตรสำนึกความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

เป้าหมายประสงค์

          นักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีวิชาการยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมคุณธรรม สามารถสื่อสารได้สองภาษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:55:11 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมุทรสาครวิทยาลัย

ว่าที่ ร.ต.วัชระ ประทุมรัตน์
นางสาวประภา กองบัวแก้ว







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0875108950 อีเมล์: moonoteti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]