• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเนินพยอม

 

พันธกิจ

                1.จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

                2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรมนำความรู้

                3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                4. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักความเป็นไทย

                5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

               6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

                1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

                2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรมนำความรู้

                3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

               4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  และรักความเป็นไทย

                5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

               6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-07 02:18:18 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเนินพยอม

นางอัจฉญาภรณ์ ชูราศรี
นางสาวสุภาพร ทองเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,704
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0074 อีเมล์: bannurnpayom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉญาภรณ์ ชูราศรี โทรศัพท์: 0972492111 อีเมล์: joylucky025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]