โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

 

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดจากสารเสพติด

4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-20 19:06:40 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกษตรกันทราราม

นางสาวจิตรา สิทธิศักดิ์
นางสาววริศรา นวมนิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,358
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0817636148 อีเมล์: samuchya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววริศรา นวมนิ่ม โทรศัพท์: 0805796265 อีเมล์: tan_warisara19@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]