โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม

 

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลอดจากสารเสพติด

4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:40 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกษตรกันทราราม

นางสาวจิตรา สิทธิศักดิ์
นายเชษฐา ทิมเทียบสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,458
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0848937752 อีเมล์: watkasatkan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววริศรา นวมนิ่ม โทรศัพท์: 0805796265 อีเมล์: tan_warisara19@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]