โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดจันทาราม

 

พันธกิจ

1. จัด ส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง โดยการประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วน

   ของสังคม

2. พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาด้านการบริหาร การนิเทศ และการจัดกรบวนการเรียนรู้ให้

   ผู้เรียนมีคุณภาพ

3. ยกระดับความสามารถของผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์

1. ประชากรในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ได้รับการบริการทางการศึกษา

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามหลักสูตร

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเพิ่มสมรรถนะในทุกระดับการแข่งขัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-20 09:20:22 น.

นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นายสายัน บุญฤทธิ์
นางพรรณเพ็ญ เงินสยาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: chantharam school โทรศัพท์: 075772005 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]