• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านบางปรุ

 

 
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรวม

4. ร่วมมือกับชุมชน  องค์กรต่างในการสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-11 22:03:09 น.

นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางปรุ

นางจรรยา ริ่มไทยสงค์
นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,371
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]