โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


 • ศุนย์คอมพิวเตอร์
 • Games

 • แบบประเมินผลกิจกรรม
 • กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
  กิจกรรมไหว้ครู 60
  กิจกรรม DLIT
  กิจกรรมกีฬาสี 2560

   

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนปัญญาวุธ

 

พันธกิจ  

๑. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและมีคุณธรรม จริยธรรม

๔. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
    ๕. ปลูกฝัง ส่งเสริมความเป็นไทย ดำเนินตามวิถีไทย
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:49 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางพนิดา ชูรักษ์
นางส่องแสง อินทองแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]