โรงเรียนบ้านบาโลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านบาโลย

 

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษา
  2. เน้นให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา  มีจรรยาบรรณความเป็นครูและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาโรงเรียนและระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  5.  พัฒนาสถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-07 13:51:13 น.

นางยาเรียะ กรมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบาโลย

นายสุกีมัน แนฆามา
นางสาวโชติกา ขวัญเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบาโลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: ban_baloy@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฮายาตี วาแมดีัซา โทรศัพท์: 0904792122 อีเมล์: ketareen.tee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]