โรงเรียนบ้านบากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านบากง

 

พันธกิจ

1. โรงเรียนบ้านบากงมุ่งการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาและบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมาย

1. เด็กในวัยเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาโดยเสมอภาคและทั่วถึง

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

5. ชุมชนและองค์กรภายในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-13 09:37:19 น.

นายวีระชัย เรืองช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบากง

นายมูฮำมัดรอซี เจะแม
นางลาตีป๊ะ ดำหาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763534 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เจ๊ะกษมา เหมหมัด โทรศัพท์: 0896599221 อีเมล์: Chekassama.9221@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]