โรงเรียนบ้านบากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านบากง

 

พันธกิจ

1. โรงเรียนบ้านบากงมุ่งการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาและบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมาย

1. เด็กในวัยเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาโดยเสมอภาคและทั่วถึง

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

5. ชุมชนและองค์กรภายในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวีระชัย เรืองช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบากง

นางซอฟวาฮ์ มะสะ
นางซัลมา ยีดิงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,539
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763534 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Sunainee Awae โทรศัพท์: 0897376165 อีเมล์: a_nanee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]