โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม

 

  1. จัดการศึกษาตามาตรฐานและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  3. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  4. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  5. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการบริหารทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นางนิซัลมา นิภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยามูเฉลิม

นางสาวไมมูเนาะ เวาะแห
นายนิอาซิ นิสนิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: พรรณฤดี นวลเจริญ โทรศัพท์: 0810945753 อีเมล์: pandee013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]