โรงเรียนบ้านปุลากง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านปุลากง

 

1.น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2.จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3.ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัยที่ดี

5.จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

6.พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ

7.จัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-19 11:07:58 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปุลากง

นายมะนาซี ยูโซ๊ะ
นางสาวรอซาดา อาบูดอแล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปุลากง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-5442 อีเมล์: pulakongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยูฮานี และซอ โทรศัพท์: 0810121005 อีเมล์: yumi2288@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]