โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนยะหริ่ง

 

 

พันธกิจ

1.       จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรไปสู่ครูมืออาชีพ

3.       จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร

4.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

 

เป้าประสงค์

1.       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

2.       โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ไดรีบการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

3.       นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

4.       ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 17:54:20 น.

นายครรชิต กาเจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยะหริ่ง

นางสาวรูไฮดา ยาโม
นางสาวฮานีฟะฮ์ แวดาราแม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,232
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นูรีนา เจ๊ะบาซอ โทรศัพท์: 073-491072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]