โรงเรียนบ้านปะแดลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านปะแดลางา

 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

3. ส่งเสริมในสถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

๔.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม       

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

ไม่พบข้อมูล
นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะแดลางา

นางแยนะ หามะ
นางสาวอภิญญา ชำนาญเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปะแดลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ชนะกิจ โทรศัพท์: 0810128824 อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]