โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

 

1.  ผู้เรียนเท่าทันยาเสพติด

2.  ผู้บริหารมีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ

3.  โครงสร้างการบริหารงาน  4 ฝ่ายมีคุณภาพ

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ผู้เรียนมึคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีมาตราฐาน มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี พร้อมรับประชาคมอาเซียน

7.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรัและกีฬา

8.  ผู้เรียนรักสะอาด มีมารยาทวัฒนธรรมไทย

9.  ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

10.  ได้รับการรับรองการจัดการศึกษาจากต้นสังกัดและสมศ.

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-13 09:23:48 น.

นางวาสนา ทวีกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งโพธิ์

นายสิริชอน หะยีเหาะ
นางสุธารัตน์ วิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]