โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

 

พันธกิจ

1. จัดระบบทางบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรูู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:16:21 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสถิตย์ชลธาร

นางสาวพรทิรา จินดาประเสริฐ
นางเฉลิมขวัญ หะมะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,506
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: wadstid_116@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มาหะมะ ลาเตะ โทรศัพท์: 0987047842 อีเมล์: mumad55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]