โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
80
52
132
4
ม.2
99
106
205
6
ม.3
65
75
140
4
รวมมัธยมต้น
244
233
477
14
ม.4
43
65
108
3
ม.5
50
68
118
3
ม.6
58
52
110
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
151
185
336
10
รวมทั้งหมด
395
418
813
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม

นางสาวประภัสสร กาญจนประกร
นางสิริจิตร์ พิริยะไตรนาถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022951300, 0229 อีเมล์: chaophaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศพร วัชรสุนทร โทรศัพท์: 0874962612 อีเมล์: chaophya@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ