โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
56
112
3
ม.2
80
55
135
4
ม.3
98
114
212
6
รวมมัธยมต้น
234
225
459
13
ม.4
51
58
109
4
ม.5
46
67
113
3
ม.6
46
68
114
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
143
193
336
10
รวมทั้งหมด
377
418
795
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายประทีป ไชยเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม

นางสาวสุวพร บูรณพงศ์
นางโสภี คงไพรสันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม โทรศัพท์: 022951300, 0229 อีเมล์: chaophaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศพร วัชรสุนทร โทรศัพท์: 0874962612 อีเมล์: chaophya@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ