โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
20
58
2
ม.2
38
23
61
2
ม.3
69
49
118
3
รวมมัธยมต้น
145
92
237
7
ม.4
13
33
46
2
ม.5
29
30
59
2
ม.6
17
34
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
97
156
6
รวมทั้งหมด
204
189
393
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม
นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เจ้าพระยาวิทยาคม

นายกฤษณพชร ไพรวรรณ์
นายทัศพร วัชรสุนทร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,391
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022951300, 0229 อีเมล์: chaophaya@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศพร วัชรสุนทร โทรศัพท์: 0874962612 อีเมล์: chaophya@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]