โรงเรียนสิริรัตนาธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
243
272
515
12
ม.2
226
291
517
12
ม.3
237
294
531
12
รวมมัธยมต้น
706
857
1,563
36
ม.4
154
207
361
10
ม.5
154
203
357
10
ม.6
186
246
432
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
494
656
1,150
30
รวมทั้งหมด
1,200
1,513
2,713
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายพชรพงศ์ ตรีเทพา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายธีระ วรรณเกตุศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายพิสิษฐ ภู่รอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร

นายโสภณ ลือกระจ่างธรรม
นางนุศรา โอริคาสะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิริรัตนาธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 02-396-1984-5 อีเมล์: SRT_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: AREEYA NUCHANONG โทรศัพท์: 084-654-4678 อีเมล์: areenuchya@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ