โรงเรียนสิริรัตนาธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
272
325
597
13
ม.2
246
263
509
11
ม.3
210
292
502
12
รวมมัธยมต้น
728
880
1,608
36
ม.4
137
223
360
10
ม.5
154
206
360
10
ม.6
148
197
345
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
439
626
1,065
30
รวมทั้งหมด
1,167
1,506
2,673
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...


ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายพิสิษฐ ภู่รอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร

นางสาวทิพพาพรรณ รัตนบูรณ์
นายโรเบิร์ต คาสิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

792
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิริรัตนาธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 02-396-1984-5 อีเมล์: SRT_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: AREEYA NUCHANONG โทรศัพท์: 084-654-4678 อีเมล์: areenuchya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]