โรงเรียนสิริรัตนาธร


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
243
272
515
12
ม.2
226
291
517
12
ม.3
237
294
531
12
รวมมัธยมต้น
706
857
1,563
36
ม.4
154
207
361
10
ม.5
154
203
357
10
ม.6
186
246
432
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
494
656
1,150
30
รวมทั้งหมด
1,200
1,513
2,713
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายสำรวย ไชยยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นางสมศรี รสารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายพิสิษฐ ภู่รอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายไพบูลย์ ใยสำลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร

นางจุรีย์ ถมยา
นายวิชัย จิรธนรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิริรัตนาธร โทรศัพท์: 023961984-5 ต่อ อีเมล์: SRT_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธารัตน์ วีระนนท์ โทรศัพท์: 0868664142 อีเมล์: anna_love_love@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ