โรงเรียนสิริรัตนาธร


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
236
288
524
12
ม.2
240
296
536
12
ม.3
263
291
554
12
รวมมัธยมต้น
739
875
1,614
36
ม.4
159
206
365
10
ม.5
168
247
415
10
ม.6
191
230
421
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
518
683
1,201
29
รวมทั้งหมด
1,257
1,558
2,815
65
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายสำรวย ไชยยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นางสมศรี รสารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายพิสิษฐ ภู่รอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายไพบูลย์ ใยสำลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร

นายอุดม ดีกระจ่าง
นางจันทร์เพ็ญ ตั้งวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

75
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิริรัตนาธร โทรศัพท์: 023961984-5 ต่อ อีเมล์: SRT_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธารัตน์ วีระนนท์ โทรศัพท์: 0868664142 อีเมล์: anna_love_love@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ