โรงเรียนสิริรัตนาธร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
288
274
562
12
ม.2
262
322
584
13
ม.3
241
262
503
11
รวมมัธยมต้น
791
858
1,649
36
ม.4
142
246
388
10
ม.5
137
230
367
10
ม.6
153
206
359
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
432
682
1,114
30
รวมทั้งหมด
1,223
1,540
2,763
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นายเกษม สมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร
นายพิสิษฐ ภู่รอด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิริรัตนาธร

นางสาวคามิลล์ เฟ็บโรส
นางสาวสำเภา เยี่ยมรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสิริรัตนาธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 02-396-1984-5 อีเมล์: SRT_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: AREEYA NUCHANONG โทรศัพท์: 084-654-4678 อีเมล์: areenuchya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]