ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ทำเนียบบุคลากร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขียนเขต


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
43
47
90
3
อบ.2
61
51
112
3
รวม อบ.
104
98
202
6
ป.1
127
95
222
6
ป.2
140
111
251
6
ป.3
128
120
248
6
ป.4
120
137
257
6
ป.5
119
137
256
6
ป.6
146
126
272
6
รวมประถม
780
726
1,506
36
ม.1
120
98
218
6
ม.2
130
117
247
6
ม.3
120
113
233
6
รวมมัธยมต้น
370
328
698
18
ม.4
28
42
70
2
ม.5
23
49
72
2
ม.6
26
45
71
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
136
213
6
รวมทั้งหมด
1,331
1,288
2,619
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขียนเขต

นางสาวศิลาพร มงคล
นางชลิตตา สีเสือ

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
 • แบบวัดผล 1-16
 • แบบประเมินการนิเทศการสอน
 • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
 • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
 • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
 • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
 • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
 • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
 • เอกสารการลา
 • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
 • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
 • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่าย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,290
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]