• ทำเนียบบุคลากร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  45
  41
  86
  3
  อนุบาล 3
  52
  46
  98
  3
  รวม อนุบาล
  97
  87
  184
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  137
  119
  256
  7
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  127
  110
  237
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  140
  118
  258
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  128
  131
  259
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  120
  137
  257
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  121
  138
  259
  6
  รวมประถม
  773
  753
  1,526
  37
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  128
  125
  253
  7
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  118
  105
  223
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  118
  114
  232
  6
  รวมมัธยมต้น
  364
  344
  708
  19
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  69
  47
  116
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  25
  43
  68
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  23
  50
  73
  2
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  117
  140
  257
  7
  รวมทั้งหมด
  1,351
  1,324
  2,675
  69

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนิษฐา พาขุนทด

 • นางสาวฝันฤทัย ฉกรรจ์ศิลป์

 • ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  • แบบวัดผล 1-16
  • แบบประเมินการนิเทศการสอน
  • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  • หลักสูตรสถานศึกษา
 • ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
  • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
  • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
  • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
  • เอกสารการลา
  • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
  • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
 • ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
  • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,585
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]