โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
259
267
526
11
ม.2
258
266
524
14
ม.3
267
262
529
13
รวมมัธยมต้น
784
795
1,579
38
ม.4
84
175
259
10
ม.5
117
219
336
7
ม.6
91
151
242
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
292
545
837
24
รวมทั้งหมด
1,076
1,340
2,416
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายบุญส่ง สมุทรเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายศิริชัย หอมดวงศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสุรีย์ ใบบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางกรกนก เอกทัศน์
นางสาวฐินิชดา ช่างบุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

40
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วิชุดา คำดี โทรศัพท์: 0831383356 อีเมล์: minkolala@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ