โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
94
65
159
4
ม.2
79
79
158
4
ม.3
88
70
158
4
รวมมัธยมต้น
261
214
475
12
ม.4
70
79
149
4
ม.5
47
84
131
4
ม.6
58
59
117
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
175
222
397
11
รวมทั้งหมด
436
436
872
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา
นายกมล ชลายนวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา

นางสาวปิยะพร ปัททุม
นางนนลนีย์ สุขศิริปานรัชต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00027
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039309099 อีเมล์: kkwschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกจันทร์ เยสูงเนิน โทรศัพท์: 0896047974 อีเมล์: tom_tam17@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ