โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
62
138
4
ม.2
82
79
161
4
ม.3
52
75
127
4
รวมมัธยมต้น
210
216
426
12
ม.4
73
86
159
4
ม.5
55
57
112
3
ม.6
45
48
93
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
173
191
364
10
รวมทั้งหมด
383
407
790
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นางสาวมะลิ บุญคู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา

นางสาวปิยะพร ปัททุม
นางสาววรรณภา ฐานธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,156
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039309099 อีเมล์: kkwschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกจันทร์ เยสูงเนิน โทรศัพท์: 0896047974 อีเมล์: tom_tam17@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]