โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
81
168
4
ม.2
82
62
144
4
ม.3
61
73
134
4
รวมมัธยมต้น
230
216
446
12
ม.4
56
64
120
3
ม.5
54
65
119
4
ม.6
40
78
118
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
150
207
357
10
รวมทั้งหมด
380
423
803
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา
นายกมล ชลายนวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา

นายประชา จิตรสุนทร
นายธะนา ทินบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา โทรศัพท์: 039309099 อีเมล์: kkwschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกจันทร์ เยสูงเนิน โทรศัพท์: 0896047974 อีเมล์: tom_tam17@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ