โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
93
162
4
ม.2
83
77
160
4
ม.3
83
54
137
4
รวมมัธยมต้น
235
224
459
12
ม.4
62
70
132
3
ม.5
50
62
112
3
ม.6
50
66
116
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
162
198
360
9
รวมทั้งหมด
397
422
819
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายอุกฤษฏ์ จรูญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คิชฌกูฏวิทยา

นางปัญชลีย์ แพทย์ชัยวงษ์
นางสาวจงกล บุญส่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา โทรศัพท์: 039309099 อีเมล์: kkwschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกจันทร์ เยสูงเนิน โทรศัพท์: 0896047974 อีเมล์: tom_tam17@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ