โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
15
17
32
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
68
68
136
6
ม.1
16
11
27
1
ม.2
19
16
35
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
52
39
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
130
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายประทวน ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นายวันชัย ปลายสวน
นางสาวอุษณีย์ ประทุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4443-0269 อีเมล์: nonudom_npd@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รพีพร ธรรมรัตน์วัฒนา โทรศัพท์: 0934584687 อีเมล์: tammaratwattana@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ