โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
17
11
28
1
อบ.2
12
6
18
1
รวม อบ.
29
17
46
2
ป.1
13
17
30
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
65
72
137
6
ม.1
15
15
30
1
ม.2
16
13
29
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
45
41
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
130
269
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นายประทวน ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นางสุวิมล เยี่ยมรัมย์
นายยรรยงค์ เป็นรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

322
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4443-0269 อีเมล์: nonudom_npd@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลี นันกระโทก โทรศัพท์: 0902836407 อีเมล์: nangrathoksew@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]