โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
14
16
30
1
อบ.2
11
14
25
1
รวม อบ.
25
30
55
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
71
69
140
6
ม.1
26
13
39
1
ม.2
20
18
38
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
60
39
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
156
138
294
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายประทวน ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

นางสำอางค์ เหล็กประสุข
นางสาวรพีพร ธรรมรัตน์วัฒนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

54
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0-4443-0269 อีเมล์: nonudom_npd@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รพีพร ธรรมรัตน์วัฒนา โทรศัพท์: 0831271382 อีเมล์: tammaratwattana@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ