โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะมอน


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
5
9
14
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
54
44
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
55
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสะมอน

นางสมบูรณ์ งามล้วน
นายวชิรพงษ์ สีสัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วชิรพงษ์ สีสัน โทรศัพท์: 0800040746 อีเมล์: -
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ