โรงเรียนบ้านหนองสะมอน


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสะมอน


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
7
4
11
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
58
49
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
62
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสะมอน

นางวิไลลักษณ์ ไชยบำรุง
นายปฏิภาณ เหล็กกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสะมอน โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วชิรพงษ์ สีสัน โทรศัพท์: 0800040746 อีเมล์: -
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ