• ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  16
  18
  34
  2
  อนุบาล 3
  18
  13
  31
  1
  รวม อนุบาล
  34
  31
  65
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  8
  11
  19
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  12
  11
  23
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  16
  15
  31
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  16
  15
  31
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  9
  16
  25
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  11
  17
  28
  1
  รวมประถม
  72
  85
  157
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  9
  16
  25
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  10
  13
  23
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  21
  21
  42
  1
  รวมมัธยมต้น
  40
  50
  90
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  146
  166
  312
  12

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชนิดาภา พงษ์โภชน์

 • นายสราวุธ พรมกองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0878720538 อีเมล์: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนิดาภา พงษ์โภชน์ โทรศัพท์: 0837488960 อีเมล์: pongpojsiriporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]