ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
21
12
33
1
อบ.2
19
14
33
1
รวม อบ.
40
26
66
2
ป.1
16
21
37
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
17
20
37
1
รวมประถม
90
92
182
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
22
9
31
1
ม.3
19
17
36
1
รวมมัธยมต้น
52
35
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
153
335
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...

นายพงษ์นาวิน แสงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

นายถาวร ขาววงษ์
นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonghai9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชาวลิต ดอกไม้แก้ว โทรศัพท์: 0876545095 อีเมล์: nonghai9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]