โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสงยาง


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
7
8
15
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
49
62
111
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
98
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางวลินดา สุทธิอาคาร
นางบังอร พิลาวัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ