โรงเรียนบ้านสงยาง


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสงยาง


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
7
11
18
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
9
15
24
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
49
58
107
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
24
7
31
2
รวมมัธยมต้น
42
21
63
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
98
203
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางมุฑิตา บุญเริ่ม
นางชุติมาพร หายเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

30
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ