ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
2
5
7
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
44
41
85
6
ม.1
7
15
22
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
26
32
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
80
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายวีระกูล มูลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อนวิทยา

นางรัชฏาพร สิงคิบุตร
นางประกอบ ฟักขำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

88
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์: 043 379075 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวารีณา งามยิ่ง โทรศัพท์: 0815453875 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ