โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
7
8
15
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
44
45
89
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
7
15
22
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
23
28
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
86
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายวีระกูล มูลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อนวิทยา

นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ
นางนันทิการ์ อุปปะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043 379075 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวารีณา งามยิ่ง โทรศัพท์: 0815453875 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ