ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
5
4
9
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
2
6
8
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
6
17
23
1
รวมประถม
43
50
93
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
30
26
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
81
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นายวีระกูล มูลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อนวิทยา

นายผดุงศักดิ์ พิลัยกุล
นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043 379075 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวารีณา งามยิ่ง โทรศัพท์: 0815453875 อีเมล์: nonthon.sc@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ