ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปอแดงวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
8
12
20
1
อบ.2
6
4
10
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
28
22
50
2
ม.2
10
10
20
1
ม.3
14
18
32
1
รวมมัธยมต้น
52
50
102
4
ม.4
0
0
0
1
ม.5
0
0
0
1
ม.6
0
0
0
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
3
รวมทั้งหมด
109
109
218
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นางระเบียบ จันทร์ชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปอแดงวิทยา
นายธีระราช พงษ์หรรษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปอแดงวิทยา

นายรัฐพล เมืองชื่น
นางไกรจันทร์ แสนศิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปอแดงวิทยา โทรศัพท์: 043601561 อีเมล์: pordangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเย็นจิตร์ ภูงามเงิน โทรศัพท์: 0892782221 อีเมล์: yenchit2511@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ