โรงเรียนปอแดงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปอแดงวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
5
3
8
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
8
16
24
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
45
49
94
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
14
21
35
2
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
37
43
80
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
1
ม.6
0
0
0
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
2
รวมทั้งหมด
93
99
192
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นางระเบียบ จันทร์ชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปอแดงวิทยา
นายธีระราช พงษ์หรรษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปอแดงวิทยา

นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร
นางพิสมัย ชุมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปอแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043601561 อีเมล์: pordangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเย็นจิตร์ ภูงามเงิน โทรศัพท์: 0892782221 อีเมล์: yenchit2511@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ