โรงเรียนน่านนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน่านนคร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
18
42
2
ม.2
22
20
42
2
ม.3
18
10
28
1
รวมมัธยมต้น
64
48
112
5
ม.4
31
31
62
2
ม.5
27
20
47
2
ม.6
17
29
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
75
80
155
6
รวมทั้งหมด
139
128
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นางวีระวรรณ คฤหานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น่านนคร

นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน
นายยุทธนา กันทะสอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,241
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054741804 อีเมล์: nannakornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0848128660 อีเมล์: ิbe_beeing@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]