โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
24
25
49
2
อบ.2
28
35
63
2
รวม อบ.
52
60
112
4
ป.1
36
37
73
2
ป.2
29
26
55
2
ป.3
35
42
77
2
ป.4
26
38
64
2
ป.5
32
43
75
2
ป.6
34
39
73
2
รวมประถม
192
225
417
12
ม.1
33
34
67
2
ม.2
31
30
61
2
ม.3
14
25
39
1
รวมมัธยมต้น
78
89
167
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
322
374
696
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายมงคล แสนหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นางลักษณา จันธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

นายสันติ ทองวงศ์บุตร
นางประจิน เครืออินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โทรศัพท์: 0-5445-9245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ์ คำมูล โทรศัพท์: 054495245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ