โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
27
23
50
2
อบ.2
25
34
59
2
รวม อบ.
52
57
109
4
ป.1
36
42
78
3
ป.2
43
42
85
3
ป.3
32
26
58
2
ป.4
36
45
81
3
ป.5
34
40
74
2
ป.6
27
44
71
2
รวมประถม
208
239
447
15
ม.1
28
23
51
2
ม.2
33
34
67
2
ม.3
26
31
57
2
รวมมัธยมต้น
87
88
175
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
347
384
731
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายเปลี่ยน คุณารูป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นางลักษณา จันธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

นางจตุวรรณ สุรินทร์อมร
นางสมจิตต์ สุวรรณมาศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5445-9245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ์ คำมูล โทรศัพท์: 054495245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ