โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
32
27
59
2
อบ.2
34
29
63
2
รวม อบ.
66
56
122
4
ป.1
28
26
54
2
ป.2
33
43
76
2
ป.3
25
36
61
2
ป.4
31
40
71
2
ป.5
34
36
70
2
ป.6
34
48
82
2
รวมประถม
185
229
414
12
ม.1
36
33
69
2
ม.2
15
23
38
1
ม.3
31
19
50
2
รวมมัธยมต้น
82
75
157
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
333
360
693
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายมงคล แสนหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นางลักษณา จันธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

นายนิรันดร์ ราหูรักษ์
นางสาวอัจฉรา ใจกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5445-9245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ์ คำมูล โทรศัพท์: 054495245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ