โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
ข้อมูล ณ วันที่

นายประยูร ชาติชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พญาลอวิทยาคม
นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พญาลอวิทยาคม

นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ย
นางสาวโสภา มูลเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

848
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 0-5444-7277 อีเมล์: py2chun129@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปกมล ธรรมศิริ โทรศัพท์: 0908917403 อีเมล์: pondporkamon8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]