โรงเรียนพญาลอวิทยาคม


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
27
58
2
ม.2
43
41
84
3
ม.3
36
34
70
3
รวมมัธยมต้น
110
102
212
8
ม.4
42
28
70
3
ม.5
42
38
80
3
ม.6
26
35
61
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
101
211
9
รวมทั้งหมด
220
203
423
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...


ผู้อำนวยการโรงเรียน
พญาลอวิทยาคม
นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พญาลอวิทยาคม

นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล
นางสาวชลณี ใจจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

30
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพญาลอวิทยาคม โทรศัพท์: 0-5444-7277 อีเมล์: py2chun129@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาติกา ไชยจำเริญ โทรศัพท์: 0878004962 อีเมล์: nune.yatika@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ