โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
27
60
3
ม.2
41
43
84
3
ม.3
35
29
64
3
รวมมัธยมต้น
109
99
208
9
ม.4
24
26
50
3
ม.5
30
27
57
3
ม.6
33
26
59
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
79
166
9
รวมทั้งหมด
196
178
374
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นายประยูร ชาติชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พญาลอวิทยาคม
นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พญาลอวิทยาคม

นางสาวโสภา มูลเทพ
นายจุมพล ชุ่มใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 0-5444-7277 อีเมล์: py2chun129@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปกมล ธรรมศิริ โทรศัพท์: 0908917403 อีเมล์: pondporkamon8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]