ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
2
0
2
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
15
14
29
2
ป.4
3
6
9
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
45
42
87
7
ม.1
11
6
17
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
35
26
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
71
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ