ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
4
9
13
16
อบ.2
3
3
6
6
รวม อบ.
7
12
19
22
ป.1
21
17
38
38
ป.2
5
6
11
12
ป.3
7
4
11
13
ป.4
9
5
14
14
ป.5
6
5
11
11
ป.6
6
8
14
14
รวมประถม
54
45
99
102
ม.1
11
9
20
20
ม.2
13
22
35
35
ม.3
3
8
11
11
รวมมัธยมต้น
27
39
66
66
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
96
184
190
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นางสาวกัญรินทร์ รัตนศักดิ์นิธิ
นางสาวพัชรี ยิมิสุโท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00020
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ