ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
5
1
6
1
อบ.2
2
7
9
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
20
14
34
2
ป.3
4
6
10
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
56
43
99
7
ม.1
17
10
27
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
15
20
35
2
รวมมัธยมต้น
41
38
79
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
89
193
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นายวรการณ์ บุตรต๊ะ
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ