ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
59
81
140
4
ม.2
63
67
130
3
ม.3
43
74
117
3
รวมมัธยมต้น
165
222
387
10
ม.4
91
95
186
5
ม.5
48
69
117
3
ม.6
59
73
132
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
198
237
435
12
รวมทั้งหมด
363
459
822
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นายชุมพล วิจิตรพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นางจารุณี ณิลกำแหง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นายชุติไชยวัญ พูดงาม
นางสาวปิยดา ปวงฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: พรสวรรค์ นั่นหม่อง โทรศัพท์: 0884042249,0864355269 อีเมล์: pnanmong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]