ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
67
131
4
ม.2
47
74
121
3
ม.3
53
68
121
3
รวมมัธยมต้น
164
209
373
10
ม.4
49
73
122
3
ม.5
62
75
137
4
ม.6
59
95
154
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
170
243
413
12
รวมทั้งหมด
334
452
786
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นางจารุณี ณิลกำแหง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นายชุมพล วิจิตรพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นางสาวพิญญาพัชร์ บุญเปง
นางเกศรินทร์ เจริญสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

35
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: จิราลักษณ์ ชัยวุฒิ โทรศัพท์: 0898512560,0897011325 อีเมล์: hom_teacher@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]