ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
74
122
3
ม.2
55
70
125
3
ม.3
48
60
108
3
รวมมัธยมต้น
151
204
355
9
ม.4
69
79
148
4
ม.5
64
103
167
5
ม.6
52
94
146
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
185
276
461
13
รวมทั้งหมด
336
480
816
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นายชุมพล วิจิตรพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นายชุติไชยวัญ พูดงาม
นางสาวณัฐชยา รุณผาบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: จิราลักษณ์ ชัยวุฒิ โทรศัพท์: 0898512560,0897011325 อีเมล์: hom_teacher@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ