ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
71
122
3
ม.2
56
62
118
3
ม.3
51
70
121
3
รวมมัธยมต้น
158
203
361
9
ม.4
76
116
192
5
ม.5
58
98
156
4
ม.6
67
64
131
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
201
278
479
13
รวมทั้งหมด
359
481
840
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...

นายพรเทพ ศุภราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นายชุมพล วิจิตรพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นางสาวพัทยา ยะมะโน
นางสาวณัฐชยา รุณผาบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: จิราลักษณ์ ชัยวุฒิ โทรศัพท์: 0898512560,0897011325 อีเมล์: hom_teacher@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ