ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปายวิทยาคาร


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
67
131
4
ม.2
47
74
121
3
ม.3
53
68
121
3
รวมมัธยมต้น
164
209
373
10
ม.4
49
73
122
3
ม.5
62
75
137
4
ม.6
59
95
154
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
170
243
413
12
รวมทั้งหมด
334
452
786
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร
นายชุมพล วิจิตรพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปายวิทยาคาร

นางสาวปิยดา ปวงฟู
นางจิราลักษณ์ ชัยวุฒิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปายวิทยาคาร โทรศัพท์: 0-5369-9555 อีเมล์: supachoco.rain@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: จิราลักษณ์ ชัยวุฒิ โทรศัพท์: 0898512560,0897011325 อีเมล์: hom_teacher@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ