โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
105
117
222
6
ม.2
129
138
267
6
ม.3
104
119
223
6
รวมมัธยมต้น
338
374
712
18
ม.4
94
147
241
6
ม.5
107
164
271
6
ม.6
77
121
198
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
278
432
710
17
รวมทั้งหมด
616
806
1,422
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายหาญ หงษ์ยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายเสถียร มัทวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายวิฑูรย์ พานชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายวิรัช วันบรรเจิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นายวิทยา มาตรสิงห์
นางวรรณา พิลึก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 055781587-8 อีเมล์: klongkhlung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกพร อุ่นเป็นนิจ โทรศัพท์: 0873577311 อีเมล์: arisrean@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ