โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
105
117
222
6
ม.2
129
138
267
6
ม.3
104
119
223
6
รวมมัธยมต้น
338
374
712
18
ม.4
94
147
241
6
ม.5
107
164
271
6
ม.6
77
121
198
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
278
432
710
17
รวมทั้งหมด
616
806
1,422
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายหาญ หงษ์ยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายวิรัช วันบรรเจิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายเสถียร มัทวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายวิฑูรย์ พานชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นายเชษฐา ธีสา
นางอริสรา แสนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

30
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 055781587-8 อีเมล์: klongkhlung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อริสรา แสนแก้ว โทรศัพท์: 0873577311 อีเมล์: arisrean@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ