โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
141
135
276
7
ม.2
96
111
207
6
ม.3
122
134
256
6
รวมมัธยมต้น
359
380
739
19
ม.4
82
140
222
5
ม.5
84
138
222
6
ม.6
96
150
246
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
262
428
690
17
รวมทั้งหมด
621
808
1,429
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายหาญ หงษ์ยนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายวิรัช วันบรรเจิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายเสถียร มัทวรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายวิฑูรย์ พานชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
นายบุญเพชร ด้วงมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

นางอารี พินิจชัย
นางสาวกนกพร อุ่นเป็นนิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 055781587-8 อีเมล์: klongkhlung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อริสรา แสนแก้ว โทรศัพท์: 0873577311 อีเมล์: arisrean@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ