โรงเรียนระหานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
70
70
140
4
ม.2
76
65
141
4
ม.3
74
74
148
4
รวมมัธยมต้น
220
209
429
12
ม.4
42
68
110
3
ม.5
39
69
108
3
ม.6
39
77
116
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
120
214
334
9
รวมทั้งหมด
340
423
763
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา

นายยุทธนา เต็กสุวรรณ
นางสาววันแรม หมอนอิง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

668
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5573-3176 อีเมล์: rahanwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นนทพร อรรถาวีย์ โทรศัพท์: 0899898462 อีเมล์: nonta_jah48@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]