โรงเรียนระหานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
70
70
140
4
ม.2
76
65
141
4
ม.3
74
74
148
4
รวมมัธยมต้น
220
209
429
12
ม.4
42
68
110
3
ม.5
39
69
108
3
ม.6
39
77
116
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
120
214
334
9
รวมทั้งหมด
340
423
763
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา

นางสาววชิราภรณ์ มหามิตร
นางสาววันแรม หมอนอิง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

746
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5587-1631 อีเมล์: rahanwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มรกต ทับโพธิ์ โทรศัพท์: 0882932975 อีเมล์: shemootoyou@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]