โรงเรียนระหานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
104
76
180
5
ม.2
71
70
141
4
ม.3
75
61
136
4
รวมมัธยมต้น
250
207
457
13
ม.4
65
75
140
4
ม.5
41
66
107
3
ม.6
39
66
105
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
145
207
352
10
รวมทั้งหมด
395
414
809
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...

นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา

นายยศศักดิ์ สุขเกษม
นางนงนุช พระเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 0-5587-1631 อีเมล์: rahanwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มรกต ทับโพธิ์ โทรศัพท์: 0882932975 อีเมล์: shemootoyou@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]