โรงเรียนระหานวิทยา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
76
79
155
4
ม.2
77
60
137
4
ม.3
62
68
130
4
รวมมัธยมต้น
215
207
422
12
ม.4
47
85
132
3
ม.5
39
96
135
3
ม.6
40
69
109
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
126
250
376
9
รวมทั้งหมด
341
457
798
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายชูชีพ อรัญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา

นายไพโรจน์ สิงห์โต
นายวิทูล บินชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนระหานวิทยา โทรศัพท์: 0-5573-3176 อีเมล์: rahanwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นนทพร อรรถาวีย์ โทรศัพท์: 0899898462 อีเมล์: nonta_jah48@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ