โรงเรียนระหานวิทยา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนระหานวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
69
150
4
ม.2
83
78
161
4
ม.3
67
56
123
4
รวมมัธยมต้น
231
203
434
12
ม.4
47
74
121
3
ม.5
44
80
124
3
ม.6
32
87
119
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
123
241
364
9
รวมทั้งหมด
354
444
798
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ระหานวิทยา

นางสาววิไล มาลาหอม
นางนงนุช พระเกตุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนระหานวิทยา โทรศัพท์: 0-5573-3176 อีเมล์: rahanwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นนทพร อรรถาวีย์ โทรศัพท์: 0899898462 อีเมล์: nonta_jah48@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ