โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
99
109
208
5
ม.2
77
103
180
5
ม.3
62
83
145
4
รวมมัธยมต้น
238
295
533
14
ม.4
65
91
156
5
ม.5
74
106
180
5
ม.6
55
106
161
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
194
303
497
16
รวมทั้งหมด
432
598
1,030
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...

นายอุกฤษฎ์ จันทฤก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นายสุรชัย ชูชีพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นายกิตติทัต อาจเอื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา

นางสาวอัญชลี ม่วงแจ่ม
นายณวพงษ์ น่วมพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

612
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056699331 อีเมล์: saklekwittaya@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]