โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
82
157
4
ม.2
59
89
148
4
ม.3
74
110
184
5
รวมมัธยมต้น
208
281
489
13
ม.4
84
132
216
6
ม.5
74
126
200
6
ม.6
80
129
209
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
238
387
625
18
รวมทั้งหมด
446
668
1,114
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายสุนทร เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางนันท์นภัส กลัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นายสุรชัย ชูชีพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา

นายชูชาติ ยืนยาว
นายสุริยา ทองดอนพุ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

47
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056699331 อีเมล์: saklekwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กีรติ งามเลิศ โทรศัพท์: 0877352408 อีเมล์: bew_man47@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ