โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
82
157
4
ม.2
59
89
148
4
ม.3
74
110
184
5
รวมมัธยมต้น
208
281
489
13
ม.4
84
132
216
6
ม.5
74
126
200
6
ม.6
80
129
209
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
238
387
625
18
รวมทั้งหมด
446
668
1,114
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...

นายสุนทร เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางนันท์นภัส กลัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นายสุรชัย ชูชีพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา

นายอดุลย์ คำตัน
นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

43
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสากเหล็กวิทยา โทรศัพท์: 056699331 อีเมล์: saklekwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กีรติ งามเลิศ โทรศัพท์: 0877352408 อีเมล์: bew_man47@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ