โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
88
107
195
5
ม.2
74
81
155
4
ม.3
55
80
135
4
รวมมัธยมต้น
217
268
485
13
ม.4
88
123
211
5
ม.5
56
114
170
6
ม.6
75
119
194
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
219
356
575
17
รวมทั้งหมด
436
624
1,060
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายสุนทร เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางนันท์นภัส กลัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นายสุรชัย ชูชีพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา

นางณัฎฐิรา คำพันธ์
นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056699331 อีเมล์: saklekwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กีรติ งามเลิศ โทรศัพท์: 0877352408 อีเมล์: bew_man47@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ