โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสากเหล็กวิทยา


ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
88
107
195
5
ม.2
74
81
155
4
ม.3
55
80
135
4
รวมมัธยมต้น
217
268
485
13
ม.4
88
123
211
5
ม.5
56
114
170
6
ม.6
75
119
194
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
219
356
575
17
รวมทั้งหมด
436
624
1,060
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...

นายสุนทร เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางนันท์นภัส กลัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นายสุรชัย ชูชีพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา
นางรัตติมา ทองใบทวีเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สากเหล็กวิทยา

นายพีรพงศ์ จี่พิมาย
นางสาวอัญชลี ม่วงแจ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสากเหล็กวิทยา โทรศัพท์: 056699331 อีเมล์: saklekwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กีรติ งามเลิศ โทรศัพท์: 0877352408 อีเมล์: bew_man47@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ